Fotky zo súťaží a podujatí

XX. konferencia zlepšovateľov a vynálezcov vo včelárstve spojená s medzinárodnou včelárskou výstavou, ktorá sa konala v dňoch 21. – 22. 10. 2016 v Trenčíne na výstavisku Expo Center so spoluúčasťou výstavy záhradkárov Jahrada 2016, počas ktorej nám boli slávnostne odovzdané ocenenia, ktoré sme získali počas 21. kongresu medzinárodnej včelárskej organizácie APISLAVIA 2016 tento rok v Kazachstane v meste Alma-Ata v dňoch 14. - 18. septembra 2016

Prevzatie zlatej medaile za najlepší Európsky med 21. kongres APISLAVIA.
Z ľava: Lukáš Kaplán, ceny odovzdávali Ing. Juraj Kožuch, PhD. - generálny riaditeľ Pôdohospodárska Platobná Agentúra (PPA) spolu s Miroslav Poništ 1. místopředsedom Českého svazu včelařů (ČSV) a predstaviteľmi Slovenského Zväzu Včelárov (SZV) - predseda SZV Ľudovít Gál, Ing.

Prevzatie zlatej medaile za najlepší Európsky med 21. kongres APISLAVIA.
Z ľava: Lukáš Kaplán, ceny odovzdávali Miroslav Poništ 1. místopředsedom Českého svazu včelařů (ČSV) spolu s Ing. Juraj Kožuch, PhD. - generálny riaditeľ Pôdohospodárska Platobná Agentúra (PPA) a predstaviteľmi Slovenského Zväzu Včelárov (SZV) - predseda SZV Ľudovít Gál, Ing.

Prevzatie bronzovej medaile za najlepší Európsky med 21. kongres APISLAVIA.
Z ľava: Daniel Kaplán, ceny odovzdávali Ing. Juraj Kožuch, PhD. - generálny riaditeľ Pôdohospodárska Platobná Agentúra (PPA) spolu s Miroslav Poništ 1. místopředsedom Českého svazu včelařů (ČSV) a predstaviteľmi Slovenského Zväzu Včelárov (SZV) - predseda SZV Ľudovít Gál, Ing.

 

Naša spoločná fotografia za najlepší Európsky med 21. kongres APISLAVIA.
Z ľava: Lukáš Kaplán, Daniel Kaplán, ceny odovzdávali Ing. Juraj Kožuch, PhD. - generálny riaditeľ Pôdohospodárska Platobná Agentúra (PPA) spolu s Miroslav Poništ 1. místopředsedom Českého svazu včelařů (ČSV) a predstaviteľmi Slovenského Zväzu Včelárov (SZV) - predseda SZV Ľudovít Gál, Ing.

 

 Naša spoločná fotografia za najlepší Európsky med 21. kongres APISLAVIA.
Z ľava: Lukáš Kaplán, predseda SZV Ľudovít Gál, Ing., Daniel Kaplán

 

 21. kongres medzinárodnej včelárskej organizácie APISLAVIA 2016 tento rok v Kazachstane v meste Alma-Ata v dňoch 14. - 18. septembra 2016

 

Vstup na 21. kongres medzinárodnej včelárskej organizácie APISLAVIA 2016 v Kazachstane v meste Alma-Ata v dňoch 14. - 18. septembra 2016

  

Jeden zo stánkov počas 21. kongresu APISLAVIA 2016 v Kazachstane v meste Alma-Ata v dňoch 14. - 18. septembra 2016

 Zlatá medaila za najlepší Európsky med 21. kongres APISLAVIA pre Lukáša Kaplána

 Zlatá medaila k 1.miestu pre najlepší Európsky med na 21. kongrese APISLAVIA Kazachstan Alma-Ata 2016 pre Lukáša Kaplána

 

Bronzová medaila za najlepší Európsky med 21. kongres APISLAVIA pre Daniela Kaplána

 Bronzová medaila k 3.miestu za najlepší Európsky med na 21. kongrese APISLAVIA Kazachstan Alma-Ata 2016 pre Daniela Kaplána

 

Symbolom mesta je jablko, pretože práve to v preklade znamená Alma-Ata v Kazachstane.

 

Vyhodnotenie súťaže o najlepší slovenský med AGROKOMPLEX 20. 8. 2016

 

Vyhodnotenie súťaže viedol pán Ľudovít Gál, Ing., ktorý mal opäť pútavý prejav.

V súťaži o najlepší slovenský med v roku 2016 sme si boli prevziať ocenenia.
Blahoželala nám riaditeľka odboru živočíšnej výroby Andrea Hrdá, Ing.
a predseda slovenského zväzu včelárov SZV Ľudovít Gál, Ing.

Návštevníci mohli ochutnať víťazné medy.

Umiestnili sme sa vo viacerých kategóriách, miestami to bolo vtipné, keď sme sa objavili pred blahoželajúcimi znovu :)

 Ochutnávka medu bola spríjemnená pekným a náučným pozadím.

Stretnutia s verejnosťou sú vždy zaujímavé :) 

 

 Náš súťažný agátový med vo vitríne stánku slovenského zväzu včelárov SZV na Agrokomplexe 2016

Fotka vedľa nášho lipového medu :)

 

Náš lipový med vo vitríne stánku slovenského zväzu včelárov SZV :)

 

Slovenské trhy - Podporme sa navzájom!!   S dôverou si pýtajme slovenské! V sobotu 15. októbra 2016 sa konal 1. ročník podujatia Slovenské trhy v nákupnom centre Shopping PALACE, na Zlatých  pieskoch v Bratislave. Svojím nákupom v rámci Národných dní na podporu ekonomiky Slovenska ste mohli podporiť domácich  výrobcov. Neplytvajme, ale nakupujme s rozumom poctivé slovenské výrobky. Spoločne tak vytvoríme pracovné príležitosti v mnohých odvetviach. Pozvánku zúčastniť sa týchto trhov sme prijali. Produkty, čisto slovenské vyrobené s láskou pre vás.

Takto vyzeral náš stánok v Shopping Palace na Zlatých Pieskoch s viacerými druhmi medu a obnôžkového peľu.

Spolu s bratom sme ochotne opisovali liečivé účinky každého z druhov medu a peľu.

Boli sme milo prekvapení záujmom ľudí dozvedieť sa viac o včelích produktoch.

Bol to príjemne strávený čas a už sa tešíme opäť na podobné podujatia. Ďakujeme všetkým ;)

 Fotografie našich ocenení si môžete pozrieť na tomto odkaze >>